Publisher Rates

Dưới đây là Bảng Giá Nhấp Chuột của từng quốc gia tại Lopte.pro.

Quốc gia Thu nhập trên 1000 lượt xem
Máy tính để bàn Điện thoại di động / Máy tính bảng
Netherlands $8,000000 $8,000000
Australia $8,000000 $8,000000
New Zealand $6,200000 $7,200000
United Kingdom $7,000000 $7,000000
United States $5,000000 $6,000000
Sweden $4,000000 $6,000000
Norway $5,500000 $5,500000
Canada $4,000000 $5,000000
Germany $5,000000 $5,000000
Thailand $4,200000 $4,200000
Singapore $4,000000 $4,000000
Spain $4,000000 $4,000000
Russian Federation $4,000000 $4,000000
Italy $4,000000 $4,000000
Denmark $5,000000 $4,000000
Taiwan, Province of China $3,600000 $3,600000
Czech Republic $3,000000 $3,000000
United States Minor Outlying Islands $4,000000 $3,000000
Korea, Republic of $2,500000 $2,500000
Các quốc gia còn lại (Mọi quốc gia) $2,500000 $2,500000
Vietnam $2,200000 $2,000000